BluffTitler 12.0.0.2

BluffTitler 12.0.0.2

Outerspace Software – 7,8MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
4 Stars User Rating
BluffTitler DX9 is a realtime 3D video titler. The result can be played in realtime or exported as a movie file for further processing in DVD authoring tools. Special effects include: reflection mapping, light beams, beveled borders, looping plasma effects, realtime shadows, EPS import, particle effects, bump mapping, RSS news feed import, vertex and pixel shader effects, spinning globe, waving flag, blob rendering and MPEG video textures.

Tổng quan

BluffTitler là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Outerspace Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của BluffTitler là 14.1.0.9 , phát hành vào ngày 20/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 14.1.0.9 , được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

BluffTitler đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,8MB.

Người sử dụng của BluffTitler đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho BluffTitler!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có BluffTitler cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Outerspace Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại