BluffTitler 14.0

BluffTitler 14.0

Outerspace Software – 7,8MB – Shareware – Windows
ra khỏi 3 phiếu
Tiêu đề: BluffTitler 14.0
Kích thước: 7,8MB
Yêu cầu:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 26/05/2018
Nhà phát hành: Outerspace Software
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập Emoji 5.0, procedural HDR displacement maps, Fog, Improved font engine: ligatures, glyph variants, non-Latin scripts and smooth bezier curves, Sketch layer can now render roller coasters and tunnels, Fast shadows,VJ dialog, Support for HDR pictures, Support for WIC

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có BluffTitler cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Outerspace Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại